Psycho-Plus Wie? Wanneer? Wat? Waarom? Waarvandaan? Waarheen? Waar?
In mijn praktijk werk ik met een bijzondere vorm van regressie­therapie: een intuïtieve therapie waarmee je toegang krijgt tot de diepste, verborgen lagen van je bewustzijn en zo kunt 'teruggaan in de tijd' naar herinneringen die normaal verborgen of vergeten zijn. Wanneer dit 'teruggaan' zich niet meer beperkt tot het actuele leven, maar ook voorgaande levens omvat, is er sprake van 'reïncarnatie­therapie' – en dit is de kern van mijn werk.

In deze therapie breng je jezelf eerst in een toestand van relatieve ontspanning – om door te kunnen dringen tot die diepere bewustzijnslagen (ook wel benoemd als 'onderbewustzijn') – en dan schuif je je actieve gedachten naar de achtergrond door concentratie op lichaamssignalen of reacties in je energie. Vanuit die signalen ga je vervolgens (meestal via de ingang van geleide fantasie) op zoek naar de onderliggende ervaringen – niet alleen in je huidige leven en kindertijd, maar ook daarvóór. Bij die zoektocht help ik je om je weg te vinden tussen alle beelden en emoties die naar boven komen, en help ik je ook om deze te verwerken vanuit inzicht in de ontwikkeling van je ziel.

Bij het werken in dit soort therapie blijf je overigens volledig 'bewust': je weet altijd wat er gebeurt en dat is ook een wezenlijk kenmerk van de therapie. Je legt hier immers een intuïtieve verbinding tussen dagelijks bewustzijn en onderbewustzijn – en deze verbinding werkt alleen goed als het dagelijks bewustzijn daadwerkelijk 'meekijkt' en controle houdt over wat er gebeurt. Het is juist die bijzondere communicatie met het onderbewustzijn die je helpt om te verwerken en te begrijpen wat daar in de diepte leeft. Zo kan reïncarnatie­therapie, vanuit doorleefd inzicht in voorgaande levens, een sleutel worden voor dieper inzicht in je actuele 'zelf' en voor fundamentele groeiprocessen in het hier-en-nu.