Psycho-Plus Wie? Wanneer? Wat? Waarom? Waarvandaan? Waarheen? Waar?
De bevindingen en inzichten die in de loop der jaren uit mijn praktijkwerk zijn voortgekomen, zijn niet alleen via readers, artikelen en boeken naar buiten gebracht, maar ook via lezingen – die dan gewoonlijk in thematische reeksen werden gegeven. Na een onder­breking van deze activiteit (medio 2017) ontstond bij mij echter de behoefte om dit anders te gaan opzetten. Liefst geen 'eenzijdige informatie­overdracht' meer, maar vooral 'uitwisseling' in kleinere groepen, rond het thema 'reïncarnatie'.

Gespreksmiddagen- of avonden
Waar behoefte is aan zo'n uitwisseling, kan ik dan – op aanvraag – met een kleine groep samen­komen, in een klein zaaltje of een huiskamer. Vanuit mijn werk­achtergrond geef ik desgewenst een korte inleiding of aanzet voor discussie, vanuit een door de deelnemers aangegeven thema. Maar daarna wordt het verder een open uitwisseling met alle deelnemers – met ruimte voor eenieders ideeën, vragen, ervaringen, puzzels en inzichten. Het initiatief voor zo'n bijeenkomst en de organisatie ervan liggen bij de deelnemers. Mijn bijdrage is mijn eigen werkervaring en onderzoek op het gebied van reïncarnatie.

Lezingen?
Wanneer er, vanuit een of andere groep of organisatie, toch behoefte is aan een 'klassieke' lezing over een reïncarnatie-thema, kunnen daarover natuurlijk nog wel afspraken worden gemaakt. Maar dat soort lezingen zal ik verder alleen nog op aanvraag verzorgen.