Psycho-Plus Wie? Wanneer? Wat? Waarom? Waarvandaan? Waarheen? Waar?
In psychologische hulpverlening wordt traditioneel veel aandacht besteed aan wat mensen over zichzelf en hun levenssituatie denken. Begeleiding is dan veelal gebaseerd op gesprekken, waarin de cliënt wordt geholpen om de eigen gedachten te verhelderen of op een ander spoor te brengen.

Dat behalve het denken ook het voelen hierin een grote rol kan spelen, wordt over het algemeen wel onderkend. Maar vaak beperken therapieën zich daarbij tot het herkennen en benoemen van emoties, waardoor deze in feite door het filter van de gedachten weer op afstand worden gezet. Die emoties worden dan niet goed doorleefd en de verwerking ervan blijft onvolledig. Kenmerkend voor zo'n situatie is, dat je bijvoorbeeld – door ergens over te praten – steeds opnieuw kwaad of verdrietig wordt, maar daarmee kringetjes draait. De emoties blijven hangen, worden opnieuw weggedrukt en komen later weer onveranderd tevoorschijn.

In zo'n geval kan een meer diepgaande begeleiding nodig zijn, waarin deze weggedrukte emoties via een lichamelijke of energetische ingang naar boven worden gehaald – om de onderliggende ervaringen opnieuw te beleven en beter te verwerken dan mogelijk is met praten en denken alleen.