Psycho-Plus Wie? Wanneer? Wat? Waarom? Waarvandaan? Waarheen? Waar?
Psychologie houdt zich over het algemeen bezig met de menselijke geest. Maar de relatie tussen lichaam en geest blijft daarbij vaak buiten beschouwing, terwijl men bovendien de 'geest' gewoonlijk als iets abstracts benadert.

Hier en daar breekt onder psychologen inmiddels het inzicht door dat de menselijke geest geen abstractie is, maar een werkelijk bestaand, onstoffelijk wezen (ook wel benoemd als 'ziel'), dat gedurende enige tijd verbonden is aan een fysiek lichaam. Het functioneren van de geest kunnen we dan niet los zien van de manier waarop deze geest in het lichaam is 'gehuisvest'. Inzicht in het samenspel van lichaam en geest is in deze visie dus ook onmisbaar voor een goede psychologische hulpverlening.

In een spirituele praktijk staat deze holistische benadering centraal en worden lichaam en geest beschouwd als twee wezenlijke 'bestanddelen' van de mens. Van conceptie tot overlijden zijn deze beide delen met elkaar verbonden en zijn zij ook in hun functioneren nauw met elkaar verweven. Wanneer een mens zwaar wordt belast, drukt die verwevenheid zich op twee manieren uit. Enerzijds tasten lichamelijke beperkingen en ontberingen het geestelijk welzijn aan. Maar anderzijds leidt ook geestelijke druk of leed tot lichamelijk onwelzijn en op langere duur zelfs vaak tot fysieke klachten. Zulke 'psychosomatische' klachten moeten dan niet alleen fysiek worden behandeld, maar ook herkend als signalen voor psychische problemen.

Een psychologische begeleiding die aandacht geeft aan dergelijke lichamelijke signalen en deze ook in de behandeling betrekt, blijkt zeer effectief. Concentratie op zo'n lichamelijk voelbaar signaal kan namelijk de onderliggende ervaringen weer in de herinnering tot leven brengen, waardoor die ervaringen diepgaand kunnen worden verwerkt. Hiermee neemt ook de psychosomatische klacht gewoonlijk in heftigheid af en blijkt deze vaak zelfs geheel te verdwijnen.

Aandacht voor de samenhang tussen het lichamelijke en het geestelijke in de mens is overigens niet alleen van belang voor signalering en oplossing van psychische problemen. Ook de verbinding tussen lichaam en geest op zich is van belang. Als deze verbinding bij een mens niet goed functioneert, kan dat – zowel lichamelijk als geestelijk – tot ernstige problemen leiden. Waar lichaam en geest niet goed samenwerken, zal daarom allereerst hulp nodig zijn bij het ontdekken en aanpakken van de oorzaken hiervan. Als die oorzaken in belangrijke mate psychisch van aard zijn (bijvoorbeeld door traumatisering op jonge leeftijd), kan een therapeutische begeleiding helend werken. En als die begeleiding zich dan niet alleen richt op psychische genezing, maar ook – via lichaamsgerichte oefeningen – op het herstel van een goede samenwerking tussen lichaam en geest, kan het effect ervan zeer sterk en duurzaam zijn.