Psycho-Plus Wie? Wanneer? Wat? Waarom? Waarvandaan? Waarheen? Waar?
  In 1949 ben ik geboren in Den Haag, als oudste zoon van een journalist en een journaliste / schrijfster. Op mijn vierde jaar, na scheiding van mijn ouders, ging ik mee met mijn vader en een nieuwe moeder, ook uit het Gilde van het Geschreven Woord: een bibliothecaresse.
Als kind was ik gebiologeerd door natuur­kunde en chemie en prutste ik aan zelfgemaakte radio's. Op de middelbare school werd ik geboeid door de exacte vakken maar ook door talen en geschiedenis. Geleidelijk aan kreeg ik echter ook een intense belangstelling voor het verschijnsel 'mens', voor wat die mens beweegt en voor zijn plaats in het heelal. Met een universitaire studie psychologie, aanvangend in 1967, koos ik uiteindelijk voor de menswetenschappen – even snuffelend aan de psychologie van de gezondheidszorg, maar daar eigenlijk nog niet aan toe. Switchend naar het terrein van onderwijs­vernieuwing vond ik mijn eerste oriëntatie op de maatschappij. In die hoek vond ik in 1975 ook mijn eerste baan, bij een vernieuwingsproject in Amsterdam – en daarna volgden nog enkele banen in de onderwijssector. Maar na een tijdje begon het mij toch te dagen dat er een andere roeping aan mij trok, die ik beter niet kon negeren.

In 1984 kwam de ommekeer: via de tussenstap van werk bij een psychologisch adviesbureau kwam ik terug bij mijn interesse voor de individuele mens. Die interesse ging inmiddels samen met een groeiende belangstelling voor 'alternatieve' invalshoeken, zoals bijvoorbeeld: astrologie. Zo opende zich het perspectief van een psychologisch-astrologische adviespraktijk en dat werk kreeg langzaamaan steeds meer vorm. Advisering groeide uit tot begeleidende, therapeutische gesprekken. Invoeging van ontspanningstherapie bleek vaak een eerste noodzaak en dat gaf de aanzet tot het werken met energie, waarover ik zelf veel leerde, maar ook training kreeg uit de hoek van 'intuïtieve ontwikkeling'. Daarnaast ontdekte ik de hypnotherapie, als een krachtig middel voor het opsporen en verwerken van verborgen ervaringen, hetgeen voor mij – via mijn opleiding tot hypnotherapeut – weer nieuwe deuren opende in het therapeutisch werk. In deze periode verlegde ik geleidelijk ook het accent van inzichtgevend werk (met name via de astrologie) naar meer diepgaand therapeutisch werk.

De aanloop was genomen en in 1989 kwam ik met dit werk voor het eerst in een zelfstandige praktijk naar buiten. Na een aantal jaren groei en verdieping hierin, groeide ook mijn behoefte aan samenwerking met collega's en andere hulpverleners. In contacten met collega-psychologen schonk ik vooral aandacht aan de verbinding tussen reguliere en vernieuwende aspecten van het psychologische beroep. In het samenwerken met 'alternatieve' therapeuten – met name reiki-therapeuten – vond ik belangrijke aanvullingen op mijn eigen werk. Ook heb ik, in de periode 1999-2006, intensief samengewerkt met een groep van fysiotherapeuten en ergotherapeuten bij het opzetten en uitvoeren van arbeids­reïntegratie­trajecten voor langdurig zieke werknemers.

Naast mijn praktijkwerk heb ik van begin af aan een belangrijke nevenactiviteit gevonden in het schrijven van artikelen en boeken, als neerslag van de ervaringen en inzichten die dat werk mij bracht. Vooral in de jaren 2008-2014, waarin de omvang van mijn werk door de economsiche crisis sterk terugliep, heb ik meer ruimte gevonden voor dat schrijfwerk, speciaal over reïncarnatie en de ontwikkeling van de ziel. Vanuit deze aandachtsgebieden werk ik sinds 2012 nog parttime als therapeut, waarbij ik me nu met name richt op het begeleiden van diegenen die zoeken naar een dieper inzicht.