Psycho-Plus Wie? Wanneer? Wat? Waarom? Waarvandaan? Waarheen? Waar?
'Zoektochten tussen Zelf en Ziel' vindt zijn oorsprong in 1984, het jaar waarin ik een start maakte met een psychologisch-astrologische praktijk in het oosten des lands. Dit aanvankelijk als nevenactiviteit naast psychologisch werk in loondienst, maar al snel uitgroeiend tot een zelfstandige praktijk waarin meer omging dan consultatie alleen. Ook energiewerk en hypnotherapie kregen er gaandeweg hun plaats en met dit aanbod trad de praktijk, na verhuizing in 1986 naar Zoetermeer, voor het eerst officieel naar buiten in 1989.

In deze praktijk kreeg de therapeutische kant van het werk steeds meer nadruk en verschoof het astrologische werk naar de achtergrond. Die ontwikkeling zette verder door toen de praktijk zich in 1993 verbreedde door intensieve samenwerking in het grensgebied tussen psychotherapie en chakratherapie, wat een jaar later officieel vorm kreeg in een Vennootschap Onder Firma onder de naam 'Psychotherapie & Healing'. In 2003 werd de praktijk echter weer een eenmanszaak en ontstonden er lossere samenwerkings­relaties naar buiten, vooral met reiki-therapeuten.

Intussen was mijn praktijk zich vanaf 1999, naast de werkzaamheden voor particuliere cliënten, ook gaan richten op het werkterrein van arbeidsreïntegratie, vanuit een contact met een groep fysiotherapeuten. De samenwerking met deze groep, waarbij ook ergotherapeuten werden betrokken, kreeg vaste vorm in de periode 2002-2006. Hoewel dit samenwerkings­verband daarna werd ontbonden, bleef ik incidenteel nog wel betrokken bij werkzaamheden op dit gebied.

Vanuit die bredere werkrelaties van mijn praktijk groeide ook de behoefte aan een duidelijker profilering: een praktijk die iets extra's biedt, maar wel beide voeten aan de grond houdt en haar psychologische oorsprong niet verloochent. Die profilering kreeg uiteindelijk in 2004 – met een naams­verandering naar 'Psycho-Plus' – ook naar buiten toe zijn beslag.

De activiteiten van deze praktijk concentreerden zich, sinds haar aanvankelijke verhuizing naar Zoetermeer, vooral in de regio Den Haag. Hoewel er in 2005 wegens verhuizing naar Zutphen ook daar een vestiging bij kwam, werd die vestiging in 2010 opgeheven en ging de prakijk weer volledig terug naar de regio Den Haag.

De omvang van het praktijkwerk liep inmiddels – onder invloed van de economische crisis én de inkrimping van vergoedingsmogelijkheden bij verzekeraars – steeds meer terug, tot uiteindelijk in 2011 de onderneming 'Psycho-Plus' moest worden gestaakt. Het werk zelf was daarmee echter nog niet geheel verdwenen en de kernactiviteiten daarvan worden nog steeds op parttime basis voortgezet, na een definitieve verhuizing naar Utrecht en onder de vernieuwde naam 'Zoektochten tussen Zelf en Ziel'.