Psycho-Plus Wie? Wanneer? Wat? Waarom? Waarvandaan? Waarheen? Waar?
Een derde invloed die van belang bleek op de ontwikkeling van mijn praktijk, kwam uit een heel andere hoek: de zorg­verzekering. Bij de start van mijn praktijk, in de jaren '80, was deze verzekerings­branche nog vrij ruim van opzet en kon men niet alleen de reguliere medische, paramedische en psychologische zorg, maar ook allerlei vormen van 'alternatieve hulpverlening' nog ruimschoots vergoed krijgen. In de loop der jaren echter gingen de zorgverzekeringen steeds strakkere regels hanteren en werd hun invloed op de gezondheidszorg uiteindelijk zeer overheersend – enerzijds door het aanscherpen van de eisen die zij stelden aan de kwalificaties van zorgverleners, anderzijds door het inperken van toegestane werkwijzen en procedures.

Voor psychologische hulp bleven de vergoedingen sinds 2008 nog slechts voorbehouden aan psychologen met zeer specialistische toegevoegde kwalificaties, terwijl dit tevens werd verbonden aan het werken met Diagnose-Behandel-Combinaties – een omstreden werkwijze die ik om principiële redenen nooit zou kunnen volgen. Voor cliënten van mijn praktijk betekende dit dat zij geen vergoeding meer konden krijgen onder de noemer van 'psychologische begeleiding'. De ruimte die nog wel bestond voor vergoeding van 'hypno­therapie' (als 'alternatieve geneeswijze') ging kort daarop, door de steeds verdergaande inperking van de vergoedingen, eveneens volledig verloren.

Hoewel deze veranderingen natuurlijk ook invloed hadden op de omvang van mijn praktijk, is voor mij het belang van principiële keuzes qua werkinhoud en -methodiek (in plaats van pragmatische keuzes vanuit de eisen van verzekeraars) altijd doorslaggevend gebleven. De invloed van ziektekosten­verzekeraars heeft daardoor bij mijn praktijk alleen haar toegankelijkheid onder druk kunnen zetten. Wat betreft de inhoud en aanpak van het werk is deze invloed hier nooit van enig belang geweest.

Uiteraard betekent dit voor cliënten die van mijn begeleiding gebruik willen maken, dat tegenwoordig het kostenaspect zwaarder zal kunnen wegen dan in het verleden. Een keuze voor deze praktijk lijkt daarom nu vooral aangewezen voor diegenen die op zoek zijn naar een spirituele psychologische begeleiding die zij via meer 'reguliere' wegen niet kunnen vinden.